ROGER HANSSON - NIKLAS HANSSON

22 oktober - 20 november

VERNISSAGE 22 OKTOBER KL 14-16

Öppettider: Torsdag-söndag kl 12-16

Konsthallen/Hamnmagasinet
Sjöallén 6
tel 0340 881 83